Konsult

600kr

Egenskaper

  • Alltid effektiv

  • Enbart produktiva timmar faktureras

  • Minsta fakturering 1 timme

  • Arbetad tid avrundas till närmaste halvtimme

Kontakta mig

Alla priser avser timmkostnad exkl. moms. Faktureras månadsvis.

© Copyright 2024 Schulze Network